FANDOM


A.Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik rejestrujący się na wiki akceptuje prawa zawarte w tym regulaminie. Zasady obowiązują również użytkowników niezarejestrowanych, biurokratów, administratorów oraz moderatorów czatu.
 2. Złamanie któregoś punktu regulaminu grozi ostrzeżeniem bądź blokadą o długości wyznaczonej na zasadzie rodzaju przewinienia i ilości powtórzeń złamania regulaminu.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez uzyskanie danych użytkownika, np.: adres e-mail, IP, itp. przez osoby trzecie bez ich zgody lub wiedzy.
 4. Gdyż serwis Wikia został stworzony przez założyciela Wikipedii i wzoruje się na Wikipedii, należy się również stosować do jej zasad.
 5. Każdy użytkownik zarejestrowany i niezarejestrowany ma obowiązek przestrzegać netykiety.
 6. Do administracji Wiki należą Biurokraci i Administratorzy.

B.Zasady użytkowania

 1. Na wiki należy zamieszczać materiały nieoficjalne i fanowskie związane z serialem animowanym My Little Pony: Friendship is Magic . Materiały związane z innymi serialami,grami, filmami etc. będą usuwane.
 2. Artykuły należy pisać zachowując zasady poprawnej pisowni. Jeżeli widzisz w artykule błąd, natychmiast popraw go.
 3. Należy się stosować do ogłoszeń zawartych w Zakątku Społeczności.
 4. Kategorie należy dodawać według spisu obowiązujących kategorii
 5. Na stronach dyskusji nad artykułami można dyskutować jedynie na temat postaci, zjawiska, formy i treści artykułu.

C.Zakazy

 1. Zabrania się publikowania treści ogólnie uznanych za niezgodne z prawem RP.
 2. Zabrania się obrażania innych użytkowników.
 3. Zabrania się używania słownictwa wulgarnego.
 4. Zabrania się posiadania multikont w celu omijania blokady. Zezwala się na posiadanie więcej niż jednego konta, jednak takowe wiąże się z obowiązkiem rejestrowania go na stronie rejestracji multikont. Niezarejestrowanie dodatkowego konta/kont, wiąże się z blokadą na wszystkich niezarejestrowanych kontach, poza kontem głównym. Na koncie głównym pojawi się tylko wiadomość informacyjna o zablokowaniu kont dodatkowych i czasowym zakazie tworzenia kont dodatkowych. Czas zakazu zaczynająca się od 1 dnia do roku. O czasie zakazu decyduje administrator na podstawie występku i jego częstotliwości.
 5. Zabrania się wywyższania.
 6. Zabrania się spamowania, usuwania treści artykułów, niszczenia treści artykułów i tzw. "trollowania".
 7. Zabrania się edytowania cudzych stron użytkownika, chyba że dany użytkownik wyrazi na to zgodę.
 8. Zabrania się proszenia Biurokratów o awans na Administratora bądź Moderatora Czatu.
 9. Zabrania się reklamowania innych Wiki.
 10. Zabrania się edytowania cudzych brudnopisów. Brudnopis jest przestrzenią prywatną każdego użytkownika i osoby postronne nie są upoważnione do zmieniana znajdujących się w nich danych, chyba że za zgodą samego autora.
 11. Zabrania się tworzenia nowych kategorii -  tylko za zgodą jednego z administratorów lub osób wyższej rangi. 
 12. Zabrania się dodawania kategorii do brudnopisów, kategorie służą do porządkowania stron dodanych na główną przestrzeń wiki.
 13. Na wiki jest zakaz tworzenia alikornów , a także kucyków których więzi rodzinne zbyt mocno ingerują w fabułę serialu (oznacza to, iż nie można tworzyć kucyków blisko spokrewnionych z bohaterami serialu), bez wcześniejszej konsultacji tego z administracją. Jeśli koniecznie chcesz mieć alikorna musisz zdobyć na niego zezwolenie.

D.Kary

 1. Ban od miesiąca do stałego zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 2. Ban od 2 godzin do stałego zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 3. Ban od 2 godzin do stałego zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 4. Nie dotyczy.
 5. Ban od 2 godzin do miesiąca zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 6. Ban od 2 godzin do stałego zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 7. Ban od 2 godzin do tygodnia zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 8. Ban od 2 godzin do tygodnia zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 9. Ban od 2 godzin aż do miesiąca zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 10. Ban od 2 godzin aż do miesiąca zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 11. Ban od 2 godzin aż do tygodnia zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 12. Ban od 2 godzin aż do tygodnia zależnie od czynu i jego częstotliwości.
 13. Upomnienie i usuniecie strony z alikornem z przestrzeni głównej wiki.

E.Obrazki

 1. Należy dodawać obrazki związane jedynie z tematyką My Little Pony: Friendship is Magic.
 2. Należy dodawać obrazki o wysokiej rozdzielczości.
 3. Obrazki muszą mieć odpowiednie nazwy.
 4. Należy obowiązkowo dodawać licencje i kategorie do każdego obrazu, który zamieszczamy na wiki.
 5. Fanarty i obrazy przedstawiające OC powinny mieć nazwę w formie NAZWA KUCYKA by AUTOR.
 6. Inne pliki obrazkowe powinny zostać nazwane NAZWA OBRAZU by AUTOR.
 7. Obrazki przedstawiające Cutie Marki powinny być nazwane NAZWA KUCYKA CM by AUTOR.
 8. Obrazki umieszczone w Infoboxach powinny posiadać nazwę NAZWA KUCYKA ID by AUTOR (Obrazki nazwane NAZWA KUCYKA by AUTOR bez dopiska ID również mogą zostać użyte w infoboxie, ale tylko w przypadku kiedy autor dodając obrazek nie miał zamiaru użyć go właśnie w infoboxie i robi to w późniejszym czasie).
 9. Zabrania się dodawania obrazków, kiedy nie zostają użyte.
 10. Zabrania się dodawania obrazków, które już znajdują się na wiki.
 11. Nie wolno dodawać prac fanowskich bez zgody ich twórcy.
 12. Obrazki bez: Licencji, kategorii oraz nieużywane będą kasowane w przeciągu 12 godzin.
 13. Za podszywanie się pod autorstwo cudzej pracy grozi blokada do 6 miesięcy.

F.Artykuły

Nowego kucyka bądź inny artykuł należy obowiązkowo rozpoczynać w brudnopisie i dopiero po jego rozbudowaniu przenieść na oficjalny artykuł.
 1. Kucyki:
 1. Obowiązkowym punktem każdego artykułu jest infobox.
 2. Strony krótkie, bez infoboxów dodawane jako artykuły oficjalne będą usuwane.
 3. Aby artykuł mógł być uznany za oficjalny musi:
 • Osiągnąć przynajmniej 5000 Bajtów.
 • Posiadać Infobox.
 • Posiadać przynajmniej jeden obrazek (Np. Obrazek ID do infoboxu).
 1. Odcinki:
 1. Obowiązkowym punktem każdego artykułu jest infobox.
 2. Strony krótkie, bez infoboxów dodawane jako artykuły oficjalne będą usuwane.
 3. Aby artykuł mógł być uznany za oficjalny musi:
 • Osiągnąć przynajmniej 2000 Bajtów.
 • Posiadać Infobox.
 • Posiadać scenariusz o długości przekraczającej 2000 Bajtów. (Scenariusze muszą być częścią składową odcinka, bez niego będą automatycznie usuwane z wiki).
 1. Galerie:
 1. Galeria musi posiadać przynajmniej 3 obrazy.
 2. Galerie muszą być częścią składową strony kucyka lub odcinka, bez niego będą automatycznie usuwane z wiki ( Nie dotyczy galerii należących do sekcji fanartów serialowych).
 1. Piosenki:
 1. Piosenki muszą być częścią składową odcinka, bez niego będą automatycznie usuwane z wiki.

G.Kategorie

Obrazy oraz artykuły podlegają obowiązkowi nadania im odpowiednich kategorii. Poniżej zostanie przedstawione odpowiednie ich zestawienie. Kategorie to ważny element, pozwalają one na posortowanie danego obrazu czy też artykułu. Należy pamiętać o ich dodaniu szczególnie przy obrazach, ich brak spowoduje usunięcie naszego obrazu z Wiki po upływie 12 godzin. 

1 Artykuły

Do artykułów dodajemy następujące kategorie w zależności od potrzeby ich wykorzystania:

a. Klasyfikacja

 • Klacze, Klacze ze znaczkiem, Klacze bez znaczka, Ogiery, Ogier ze znaczkiem, Ogiery bez znaczka.
 • Pegazy, Kucyki Ziemskie, Jednorożce. (Wyjątkowo i tylko za zgodą społeczności oraz administracji: Alikorny).

b. O artykule

 • Mieszkańcy np. Ponyville itd.
 • Dorosłe Ogiery, Dorosłe Klacze itd.
 • Ponysony użytkowników, Kucyki użytkowników, Wymyślone kucyki. itd.

c. Pozostałe

Strony z kodem HTML - Dla stron posiadających różne ozdobniki.

2 Odcinki
 • Fanowskie odcinki
3 Piosenki
 • Piosenki.
4 Galerie
 • Galerie kucyków
 • Galerie Użytkowników
 • Galerie odcinków
5 Obrazki
 • Fanarty OC - Dla obrazków z wymyślonym kucykiem
 • Fanarty kucyków z serialu - Dla obrazków z kucykami kanonu
 • Grafiki ID - Dla grafik które chcesz umieścić w Infoboxie
 • Grafiki CM - Obrazki przedstawiające wyłącznie Cutie Mark
 • Grafiki Produktów - Do obrazków np. figurek, czy kart z postaciami.
5 Lista Kategorii

Powyższa instrukcja przedstawia przykładowe nadawanie odpowiednich kategorii. Wszystkie obowiązujące kategorie znajdziesz w tym miejscu.

H.Czat

 1. Szczegółowy regulamin czatu znajdziesz tu.

I.Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 2. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownicy zostaną ukarani według obowiązującego taryfikatora kar.
 3. Administracja informuje, że nie jest to ostateczna wersja regulaminu i zastrzega sobie prawo do jego edytowania.
 4. Administracja nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników wikii.
 5. Regulamin w formie pierwotnej wszedł w życie z dniem 20.06.2013
 6. Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015

Wiki-wordmark.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki