FANDOMA ZARZĄD

1. Zarząd Fanowska Przyjaźń to Magia Wiki, zwany dalej Zarządem, składa się z Biurokratów.

2. Zarząd

a) Koordynuje działania administratorów.
b) Uchwala regulamin Wiki i powszechne zasady oraz reguły edycji Wiki.
c) Podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
d) Decyduje o nadawaniu i odbieraniu tytułów z rozdziałów C-E.
e) Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Statucie.


B RADA

1. Rada Fanowska Przyjaźń to Magia Wiki, zwany dalej Radą, składa się z:

a) Biurokratów.
b) Administratorów.

2. Prace Rady moderują biurokraci.


C CZĘŚCIOWE UPRAWNIENIA

1. Rollback to uprawnienie do szybkiego przywracania poprzednich wersji artykułów.

2. Moderator czatu to uprawnienie do kontrolowania przebiegu czatu oraz wyrzucania jego uczestników, łamiących Regulamin Wiki.

3.  Uprawnienia z p. C. nadaje i odbiera administrator, po zaakceptowaniu tej decyzji przez Zarząd.


D ADMINISTRATOR

1. Administrator to godny zaufania, doświadczony użytkowniki Wiki, posiadający specjalne uprawnienia, przewidziane przez oprogramowanie Wiki.

2. Administrator ma za zadanie:
a) Służyć przede wszystkim celom porządkowym i prewencyjnym.
b) Służyć pomocą w edytowaniu Wiki, szczególnie nowicjuszom.

3. Tytuł administratora nadaje i odbiera biurokrata, po przedyskutowaniu tej decyzji resztą Zarządu.

4. Administratorzy mogą mieć przypisany szczególny zakres zadań i kompetencji (np. grafik).


E BIUROKRATA

1. Biurokrata to użytkownik Wiki, mający prawo nadawać i odbierać tytuł administratora.

2. Biurokraci Wiki koordynują pracę administratorów.

3. Tytuł biurokraty nadaje steward, po przedyskutowaniu i przegłosowaniu tej decyzji większością 2/3 głosów Zarządzie.


F STEWARD

1. Steward to biurokrata, który jest powołany do mianowania innych biurokratami.

2. Funkcja stewarda jest przechodnia, steward może przekazać swoją funkcję według uznania innemu biurokracie. 

3. Na Wiki w jednym czasie może być maksymalnie jeden Steward.

4. Jeżeli steward nie jest aktywny przez ponad 3 miesiące lub zrezygnował z funkcji bez wskazania nastepcy, Zarząd może podjąć samodzielną decyzję w głosowaniu, większością kwalifikowaną 2/3 o przekazaniu funkcji innemu, aktywnemu biurokracie. Jeżeli nie będzie wówczas aktywnego biurokraty, Zarząd może wybrać dowolnego administratora i wystosować petycję do Administracji Wikia o mianowanie go biurokratą.


G WYRÓŻNIENIA

1. Wyróżnienie dla członków Zarządu i posiadaczy rollbacka stanowią pogrubione nazwy użytkowników w odpowiednim kolorze

2. Kolor nazw użytkownika:

a) Posiadacz rollbacka - Cytronowo żółty
b) moderator czatu - Żółty
c) Administrator - Pomarańczowy
d) Biurokrata - Ognisty pomarańczowyLink=http://pl.fanowska-my-little-pony.wikia.com/wiki/Fanowska_My_Little_Pony_Wiki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki