FANDOM


The End of the Friendship Song - duet, śpiewany przez Applejack i Pinkie Pie w odcinku Pracowita Przyjaźń. Tematami piosenki są państwo Cake i koniec przyjaźni dwóch klaczy. Polski półoficjalny tytuł to: Piosenka Końca Przyjaźni.

Tekst (wersja polska)

The End of the Friendship Song (wersja polska)
Pinkie Pie annoys Applejack chimmy cherry S2E14
Odcinek Pracowita Przyjaźń
Postać/ci Pinkie Pie
Applejack
Długość 1:30
Sezon Sezon 2
[Applejack]
Zdziwieniem mym jest jedna rzecz:
Zachowanie państwa Cake.
Może ktoś opętał małżeństwo to?
Lecz nie wiem niestety kto.
[Pinkie Pie]
Może ktoś opętał ich?
Jednak nie sądzę, by tak mogło być.
Myślisz, że Król Sombra albo Discord? Nie!
To są normalni państwo Cake.
[Applejack]
Nie wierzę w to.
Musimy przyjaźnić się!
Powiedz im, że nie przestaniesz przyjaźnić się.
[Pinkie Pie]
No tak, to jakiś plan i pomysł jest.
Ale co z Pound'em i Pumpkin Cake?
Lecz przyjaźń najważniejsza jest!

Tekst (wersja angielska)

The End of the Friendship Song (wersja angielska)
Pinkie Pie annoys Applejack chimmy cherry S2E14
Odcinek Work and Frindeship
Postać/ci Pinkie Pie
Applejack
Długość 1:30
Sezon Sezon 2
[Applejack]
My surprise there is one thing:
Maintaining State Cake.
Maybe someone possessed the marriage?
I do not know, do not.
[Pinkie Pie]
Can someone possessed of?
I do not know, do not.
This Sombra may or not Discord
The normal state Cake.
[Applejack]
I do not believe in it
We need to be friends
Tell them that you do not stop to be friends
[Pinkie Pie]
Well, yes, it's a plan, and the idea is
But what Pound and Pumpkin Cake
But, friendship is the most important!